منتور
منتور کسی است که در حرفه یا صنعت شما و یا صنایع مشابه فعالیت دارد اما در این زمینه، راهی طولانی را پیموده و بسیار جلوتر از شما حرکت می‌کند.
1401/06/16 01:26
X