MVP
MVP مخفف Minimum Viable Product به معنای کالا با حداقل کارایی است. MVP محصولی است که تمام ویژگی‌های ضروری و اولیه را دارد و کار می‌کند.
1401/06/16 12:20
X