1 علی فلاح مدیر سرمایه‌گذاری
حامد بابایی مدیر عامل
امیرحسین کریمی کارشناس سرمایه‌گذاری
محمدحسین قنادان زاده کارشناس تحقیق و توسعه
عماد رهنما کارشناس فنی
هانی بهمنی کارشناس گرافیک
سیدمحمد بشیری مدیر دفتر
... کارشناس امور مالی
X